ROZUMIEME REPKE – we know rapeseed
ROZUMIEME REPKE – we know rapeseed
Udávame TRENDY v REPKE
Udávame TRENDY v REPKE
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
REPKA RAPOOL - DOKONALOSŤ v detaile
REPKA RAPOOL - DOKONALOSŤ v detaile
Profesionál seje to najlepšie. KEĎ REPKU, TAK RAPOOL
Profesionál seje to najlepšie. KEĎ REPKU, TAK RAPOOL
NAJlepšie repky: ATORA a DARIOT
NAJlepšie repky: ATORA a DARIOT

text icon  Aktualitytext icon black  Žatva 2018: Aktuálne úrody z praxe

Vysoké úrody, stabilitu a plasticitu v rôznych pôdno-klimatických podmienkach potvrdili hybridy repiek RAPOOL aj v tomto roku. Svedčia o tom aj výsledky POP SPZO 2017/2018

urody rapool 2018a

urody rapool 2018b

urody rapool 2018c

urody rapool 2018d

urody rapool 2018e


text icon black  Úrody z praxe 2017 - REPKA OLEJKA OZIMNÁ

2017 08 urody repka olejka

 


text icon black  Úrody z praxe 2017 - HYBRIDNÉ PŠENICE

2017 08 urody hybridne psenice

 


text icon black  Úrody z praxe 2017 - LÍNIOVÉ PŠENICE

2017 08 urody liniove psenice

 


Famózne výsledky noviniek ATORA a DARIOT v pokusoch SPZO 2017

text icon black SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA
      SAATEN-UNION Romania Srl. a BASF uzatvárajú licenčnú zmluvu o slnečnici Clearfield® Plus

…viac