banner oriolus

text icon  ATORAH    ... všestranne dokonalá atora so silou byka

•    Mimoriadna zimuvzdornosť – lepšia ako ROHAN

•    Vynikajúci obsah oleja – vyšší ako AVATAR
•    Fantastická regenerácia – lepšia ako VISBY
•    Excelentné vzchádzanie a vývin pred zimou
•    Výborný zdravotný stav
•    Vysoká tolerancia na phomu a vírus žltej mozaiky

 

 

atora repka uradajuci vitaz

ATORAH predstavuje novú genetiku v šľachtení Rapool. Patrí do skupiny robustných hybridov s vysokou úrodou semien s nadpriemernou olejnatosťou. Radí sa do stredne neskorého sortimentu. Má ohromujúcu vitalitu rastlín, vynikajúcu zimuvzdornosť, excelentný zdravotný stav a odolnosť voči poliehaniu. ATORAH je vysoko tolerantný hybrid k „TyUV“ (vírus žltej mozaiky) a teda zaručuje úrodovú stabilitu aj pri veľmi vysokom tlaku TyUV.

ATORAH vyniká silným „drive efektom“ – rýchlym vývojom rastlín a rýchlou pokryvnosťou. Výškou rastlín sa ATORAH radí k vzrastnejším hybridom (169 cm). Technika kompaktného šľachtenia umožňuje rastlinám rovnomerné dozrievanie aj v spodných častiach. Vďaka kombinácii úrody, kvality a odolnosti voči chorobám je ATORA všestranne dokonalá.

 

 

 ATORAH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

 atora 2018a

atora 2018b

atora graf

atora 2018c

atora 2018d

atora 2018e

atora 2018f

atora 2018g

atora 2018h