banner shrek

text icon  DALTONH    ... skutočný kráľ Dalton header

•    Vysoká úroveň stability úrod
•    Tolerancia stresu na jednotku
•    Rýchly počiatočný vývin pred zimou

•    Excelentný zdravotný stav
•    RLM 7 - rezistencia na fómu

 

 

 

DALTONH je nový hybrid z portfólia RAPOOL, prinášajúci vynikajúcu úroveň úrod i agronomických vlastností. Je to stredne neskorý robustný hybrid, ktorý veľmi dobre toleruje sucho a vyniká i dobrou stabilitou úrod. Má veľmi rýchly počiatočný vývin, preto dobre znáša i neskoré termíny sejby. Už na jeseň tvorí dobre vyvinuté, plne zapojené porasty, ktoré dávajú predpoklad dobrej úrody. Má výborný zdravotný stav, s geneticky podmienenou rezistenciou voči Phome (gén RLM7). Na jar vytvára vysoké porasty s bohatým vetvením a vysokou násadou šešúľ.

DALTONH je preto správnou voľbou pre pestovateľov obľubujúcich vyššie odrody.

 

 

 DALTONH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

dalton 2

dalton 3

dalton 4

dalton1

 


dalton2


dalton3

dalton4