Udávame TRENDY v REPKE
Udávame TRENDY v REPKE
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Inovatívne riešenia: PNN generácia hybridov, TuYV rezistencia, gén APR37
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Tradícia. Inovácie. Kvalita.
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Repka RAPOOL - dokonalosť v detaile
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Úspech máte vo svojich rukách. Keď repku tak RAPOOL
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT
Najlepšie repky: TEMPTATION a DARIOT

text icon  KICKERH    Kicker headline

•    Nový hybrid pre maximálnu úrodu v praxi

•    Najzdravší novo registrovaný hybrid
•    Vynikajúca zimuvzdornosť
•    Rezistencia voči Phome – gén APR37

 

 

KICKERH dokonale zvláda naplno dozrieť vďaka svojmu vynikajúcemu zdravotnému stavu a novej rezistencii voči phome (APR37). V registračnom testovaní dosiahol absolútne najvyššie hodnotenie. To umožňuje istejšie nasadenie hybridu v podmienkach úzkych osevných postupov a lokalitách s vyšším infekčným tlakom hubových chorôb.

NA ŤAŽKÝCH PÔDACH AKO DOMA

Veľmi rýchly štart rastlín, posadená listová ružica, znižuje riziko prerastania na jeseň, spoločne s vynikajúcou úrovňou prezimovania rozširuje sejbové okno až do neskorších termínov. Nová architektúra koreňov s vyšším podielom jemného koreňového vlásenia umožňuje KICKERU lepšie prijímať živiny a zvládať stres na ťažkých pôdach.

 

 

KICKERH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs5
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

kicker1

kicker2