banner shrek

 

text icon  KUGAH    ... sila výkonu


 kuga intro

 


•    Hybrid post-neonicotinoidnej generácie
•    Vysoká úroda semien i oleja
•    Vysoká zimuvzdornosť

•    Rýchla regenerácia po zime
•    Skoré a rýchle kvitnutie, stredne skorá zrelosť

 

 

 

KUGAH je stredne skorý hybrid, stredne vysokého typu s veľmi dobrým zdravotným stavom. Má rýchly jesenný vývin a veľmi dobrú zimuvzdornosť.

KUGAH kvitne skoro a dozrieva stredne skoro. Tiež má vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu.

KUGAH vyniká vysokými úrodami semena s vysokým obsahom oleja. Svojimi výsledkami potvrdzuje, že patrí medzi najvýkonnešie odrody nielen u nás, ale i v okolitých krajinách.

 

 

 KUGAH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

kuga 2

 

kuga 3

 

kuga 1

 

 


kuga 2