banner shrek

text icon  MARATHONH    ... seje dobrý agronóm


 rapool2016 dmm tmtd

•    Extra výkonný hybrid novej generácie
•    Hybrid európskeho významu - registrovaný na Slovensku,
     v Čechách i Poľsku, pred registráciou v Nemecku
•    Mohutný kolovitý koreň zabezpečujúci veľmi vysokú toleranciu stresových podmienok

•    Nižšieho až stredného vzrastu s veľmi rýchlym vývinom, skoré kvitnutie

 

 

 

MARATHONH je stredne skorý hybrid novej generácie vhodný aj na neskoršiu sejbu vďaka svojmu rýchlemu vývinu v jesennom období.

MARATHONH vyniká i veľmi rýchlym a intenzívnym vývinom na jar a silným vetvením. Skoré a dlhé obdobie kvitnutia podporuje maximálne opelenie a násadu šešúľ. Marathon dozrieva stredne skoro a veľmi homogénne. Je to kompaktný hybrid nižšieho vzrastu s pevnou stonkou a veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu.

MARATHONH sa vyznačuje adaptabilitou rôznym pôdno-klimatickým podmienkam, ktorú potvrdil na mnohých lokalitách s extrémnymi podmienkami. Intenzívny skorý vývin a hlboký koreňový systém sú zárukou maximálneho využitia zimnej vlahy, výnimočná adaptabilita a stabilita úrod aj v extrémoch sú zárukou maximálnej efektivity pestovania.

MARATHONH má mohutný koreňový systém s extrémne dlhým kolovitým koreňom. To mu zabezpečuje vynikajúcu adaptabilitu rôznym pôdno-klimatickým podmienkam, ktorú potvrdzuje i v posledných rokoch s extrémnymi podmienkami.

 

marathon-narocne-podmienky

Rýchly vývin na jeseň = optimalizácia termínu sejby, dobrá reakcia na podmienky prostredia
Mohutný kolovitý koreň = výborná zimuvzdornosť, tolerancia sucha, efektívne hospodárenie s vodou
Rýchly a intenzívny jarný vývin = maximálne využitie zimnej vlahy i nižších teplôt, silné vetvenie
Skoré a dlhé kvitnutie = využitie vlahy, nižších teplôt, podpora maximálneho opelenia, násady a vývinu šešúľ
Kompaktný vzrast = rýchly prechod z vegetatívnej fázy do generatívnej, efektívnejšie využitie živín, vynikajúca odolnosť voči poliehaniu  
Homogénne dozrievanie = rýchly a efektívny zber s minimálnymi stratami

 

 

 MARATHONH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

marathon naj hybrid

marathon extra zisk