banner shrek

text icon  ORIOLUSH    ... ranné vtáča


 

•    Veľmi skoro kvitne a skoro dozrieva
•    Nový hybrid registrovaný na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku
•    Nízky, kompaktný hybrid s vynikajúcimi úrodami

 

 

 

ORIOLUSH je nový, mimoriadne úrodný hybrid spájajúci v sebe mnohé prednosti. Je kompaktného vzrastu s výbornou odolnosťou voči poliehaniu. Má rýchly jarný vývin, veľmi skoro kvitne a skoro dozrieva. To mu umožňuje efektívnejšie hospodárenie so zimnou vlahou a vynikajúcu toleranciu suchých podmienok.

ORIOLUSH má dobrý zdravotný stav a veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu.

ORIOLUSH odporúčame pre skoršie až stredné termíny sejby s jesennou reguláciou rastu porastu. Vzhľadom k veľmi skorému kvitnutiu a skorému dozrievaniu veľmi dobre hospodári s vodou a vynikajúce úrody dosahuje v oblastiach s nižším úhrnom zrážok.

 

 

 ORIOLUSH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

orioulius graf


orioulius mapa