banner hybridne jacmene

Hybridný jačmeň ...od firmy SAATEN-UNION

Hylona

  • Vhodný aj na neskoršiu sejbu
  • Vysoký úrodový potenciál

Hedy

  • Hybridný jačmeň ozimný, 6 radový, kŕmny
  • 104% na priemer kontrol, registrácia Rakúsko (2015-2017)
  • OH = 675 g/l, podiel zrna nad 2,2 mm = 91%