banner shrek

text icon  KUKURICA SIATA   ...od firmy SAATEN-UNION


rapool kukurica sunline

01 suriga  hyb vys poltext line blue

• Skorý hybrid vhodný do chladnejších lokalít, ťažších pôd

• Vysoký úrodový potenciál zrna

• Kvalitná silážna hmota

text line green

03 sunaro vys uro zrnvys uro zrntext line blue

• Bohatá úroda s vysokým obsahom škrobu v kŕmnej dávke

• Kombinované využitie na zrno aj na siláž

• Úrodová stabilita aj v kritických pôdnych podmienkach

text line green

     

04 sudorvzr hyb bio spectext line blue

• Mimoriadne vhodný na bioplyn
   - excelentné úrody suchej hmoty siláže

• Vysoké mohutné rastliny výborne olistené, dlhý staygreen

• Výborné úrody zrna a uvoľňovanie vody zo zrna

text line green

04 supremeuni hybbio spectext line blue

• Mimoriadne úrodný silážny hybrid

• Výborný zdravotný stav

• Univerzálne využitie aj na zrno a bioplyn

text line green

     

06 surterra uni hyb

text line blue

• Plastický a stabilný hybrid

• Výborná tolerancia rôznych pestovateľských podmienok

• Vysoká stráviteľnosť organickej hmoty

text line green

07 susann vyn mly kva exp

text line blue

• Mimoriadny obsah škrobu

• Vysoká úroda silážnej hmoty a zrna vo všetkých oblastiach

• Vysoký energetický potenciál vďaka veľkým šúľkom
   so zdvojenou špicou

text line green

     

08 sumberto kva dent

text line blue

• Vysoké úrody zrna excelentnej kvality

• Univerzálne využitie

• Ideálny pomer úrody, kvality a ceny

text line green

10 surreal vys uro zrn

text line blue

• Rekordné úrody suchého zrna aj na ľahších pôdach

• Stredne vysoká až vysoká HTZ

• Výborne dozrnené dlhšie šúľky

text line green

     

11 sufavor  naj pom kvcsuch

text line blue

• Dobrá tolerancia voči teplotným stresom - stabilita úrod

• Veľmi skoré a rovnomerné dozrievanie

• Rezistencia voči Helminthosporióze

text line green

11 judokakva dentsuch

text line blue

• Stabilné úrody suchého zrna

• Vhodný aj na vlhké až zamokrené pozemky

• Rýchle uvoľňovanie vody v priebehu dozrievania

text line green

     

12 suprakva dent rych vod

text line blue

• Stabilné vysoké úrody zrna

• Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

• Veľmi dobrá tolerancia stresových podmienok

text line green

12 replikvys uro zrn rych vod

text line blue

• Stabilné vysoké úrody zrna

• Špičkové uvoľňovanie vody zo zrna

• Genetika do suchých oblastí pestovania

text line green

     

13 sumatornaj pom kvc vys uro zrn

text line blue

• Špičkový hybrid pre intenzívne pestovanie

• Dobrá odolnosť teplotným stresom

• Výborná rezistencia voči fuzariózam

text line green

14 sum305 vzr hyb

text line blue

• Hybrid s univerzálnym využitím

• Vysoko úrodný a stabilný zrnový hybrid

• Mohutné, bohato olistené rastliny s vysokým podielom
   zrna v siláži

text line green

     

15 sunlinevys uro zrn naj pom kvc

text line blue

• Vhodný aj do oblastí stresovaných suchom

• Mimoriadne úrodný a stabilný hybrid

• Dobré uvoľňovanie vody zo zrna

text line green

16 superbiavys uro zrn najpred

text line blue

• Rekordné úrody zrna

• Adaptabilita a stabilita aj v suchých podmienkach

• „Flex“ typ šúľka

text line green

     

17 sumbravys uro zrn vys kva sil

text line blue

• Obrovský úrodový potenciál, vysoká HTZ

• Vysoký obsah škrobu

• Plasticita a stabilita

text line green

18 surasvys uro zrn rych vod

text line blue

• Vysoký úrodový potenciál zrna i silážnej hmoty

• Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna

• Plasticita a stabilita

text line green

     

13 as400vys uro zrn kva dent

text line blue

• Nový neskorý zrnový hybrid

• Vysoký a stabilný úrodový potenciál a stabilita úrod

• Nižšie rastliny s dobrým zdravotným stavom
   a pevnou stonkou

text line green

14 as5m43kva dent vzr hyb

text line blue

• Nový neskorý zrnový hybrid

• Vysoký a stabilný úrodový potenciál a stabilita úrod

• Nižšie rastliny s dobrým zdravotným stavom
   a pevnou stonkou

text line green

 

Saaten Union


Katalóg - Kukurice a slnečnice SAATEN-UNION

Prehľad hybridov kukurice - základné charakteristiky

Viac informácii nájdete na:
www.saaten-union.cz