banner shrek

text icon  SLNEČNICA ROČNÁ   ...od firmy SAATEN-UNION


rapool slnecnica dueta cl

2 surprisevys uro zrn suchtext line blue

• Nová genetika v hybride s technológiou Clearfield® Plus

• Kompaktný hybrid s dobrou odolnosťou voči poliehaniu

• Veľmi skorý hybrid, výborná stabilita úrod,
   výborná adatabilita na rôzne klimatické podmienky

text line green

7 marquesavys uro zrn such

text line blue

• Vysokovýkonný hybrid pre maximálne úrody

• Výborná stabilita vo všetkých podmienkach

• Novoregistrovaný v roku 2015

text line green

     

5 subella vyb zdrav

text line blue

• Nová genetika do všetkých pestovateľských podmienok

• Veľmi dobré, vyrovnané úrody

• Technológia CL, výborný zdravotný stav

text line green

6 surimi vys obs ole

text line blue

• Nová genetika s vynikajúcim zdravotným stavom

• Veľké úbory a vysoký obsah oleja

• Stabilne dobré úrody

text line green

     

3 suntecvyb zdrav vys obs oletext line blue

• Nový vysokoolejnatý hybrid

• Výborná adaptabilita na rôzne pestovateľské podmienky

• Výborný zdravotný stav

text line green

04 sudorvys uro zrn vys obs oletext line blue

• Vysoký obsah oleja i kyseliny olejovej

• Stredne skorý hybrid slnečnice

• Vysoká tolerancia stresu

text line green

     

9 paraiso102 najpred

text line blue

• Mimoriadne zdravá slnečnica

• Veľké úbory a vysoký obsah oleja

• Stabilne dobré úrody

text line green

10 imidor vys uro zrn

text line blue

• Vysoká tolerancia voči Phomosis a Phoma

• Veľmi dobré úrody

• Technológia CL, výborný zdravotný stav

text line green

     

11 velko vyb zdrav

text line blue

• Vyrovnaný a úrodovo stabilný hybrid

• Dobrý zdravotný stav

• Veľmi dobrá tolerancia teplých a suchých podmienok

text line green

   

 

Saaten Union

Katalóg - Kukurice a slnečnice SAATEN-UNION

Prehľad hybridov slnečnice - infoleták

Viac informácii nájdete na:
www.saaten-union.cz