banner shrek

text icon   Energetické miešanky pre LÚKY a PASIENKY     ...od firmy EURO-GRASS


country 2301 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké

• Využitie: pastva, kosba, extenzívne

• Zloženie
   20% mätonoh trváci
   30% kostrava lúčna
   20% timotejka
   30% ďatelina lúčna• Výsevok pri zakladaní porastu: 35 Kg/ha

text line cyan

country 2305 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké

• Využitie: pastva, kosba

• Zloženie
   55% mätonoh trváci
   20% kostrava lúčna
   10% lipnica lúčna
   10% timotejka
    5% ďatelina plazivá


 • Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

     

country 2306 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké, suché, vyššie položené

• Využitie: kosba, pastva

• Zloženie
   35% mätonok trváci
   20% timotejka
   20% kostrava lúčna
   10% lipnica lúčna
    5% reznačka laločnatá
    5% ďatelina plazivá

    5% ďatelina lúčna

• Výsevok pri zakladaní porastu: 35 Kg/ha

text line cyan

country 2308 eurograss

• Stanovište: suché, ťažké, studené, rašeliniská

• Využitie: kosba, pastva

• Zloženie
   40% kostrava lúčna
   25% timotejka
   15% lipnica lúčna

   20% mätonoh trváci• Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

     

country 2310 eurograss

• Stanovište: suché, normálne

• Využitie: kosba, extenzívne

• Zloženie
   45% reznačka laločnatá
   45% festulolium
   20% mätonoh trváci
   10% kostrava červená
    5% ďatelina lúčna

• Výsevok pri zakladaní porastu: 35 Kg/ha

text line cyan

country 2325 eurograss

• Stanovište: suché, normálne, vlhké

• Využitie: kosba, extenzívne

• Zloženie
   80% lucerna siata
   15% kostrava lúčna
    5% timotejka


• Výsevok pri zakladaní porastu: 20 Kg/ha

text line cyan

     
travne miesanky a travne miesanky btext icon   Výkonné miešanky pre BIOPLYN     ...od firmy EURO-GRASS


country 2318 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké, vyššie polohy

• Využitie: kosba, bioplyn

• Zloženie
   50% mätonoh mnohokvetý
   50% mätonoh jednoročný

• Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

country 2319 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké, vyššie polohy

• Využitie: kosba, bioplyn

• Zloženie
   85% mätonoh mnohokvetý
   15% mätonoh trváci hybrid

 • Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

     
travne miesanky c travne miesanky dtext icon   Trávne miešanky pre KONE     ...od firmy EURO-GRASS


country 2330 eurograss

• Stanovište: suché, normálne

• Využitie: pastva, extenzívne

• Zloženie
   25% mätonoh trváci - nižší typ
   25% lipnica lúčna
   50% kostrava trsteníkovitá• Výsevok pri zakladaní porastu: 30 Kg/ha

text line cyan

country 2331 eurograss

• Stanovište: normálne, vlhké

• Využitie: pastva, kosba, extenzívne

• Zloženie
   25% mätonoh trváci - vyšší typ
   25% mätonoh trváci - nižší typ
   20% timotejka
   20% lipnica lúčna
   10% kostrava červená


 • Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

     

country 2332 eurograss

• Stanovište: normálne, suché, vlhké

• Využitie: kosba, pastva, senáž, extenzívne

• Zloženie
   10% mätonoh trváci - vyšší typ
   15% kostrava lúčna
   30% timotejka
   15% lipnica lúčna
   10% kostrava červená

   10% kostrava trsteníkovitá

   10% reznačka laločnatá

• Výsevok pri zakladaní porastu: 40 Kg/ha

text line cyan

travne miesanky k
     
     

eurograss logo


Katalóg trávnych miešaniek

Infolist miešaniek pre kone