banner shrek

text icon  PHOENIXH CL    ... so systémom Clearfield


 rapool logo clearfield

•    Nový míľnik vo výkonnosti CL hybridov
•    Toleruje aj neskoršiu sejbu
•    Výborná adaptabilita na slovenské podmienky

 

 

 

PHOENIXH CL je nový hybrid registrovaný v technológii Clearfield®. Je to stredne skorý hybrid, tvoriaci stredne vysoké rastliny. Má dobrý počiatočný vývin, vďaka ktorému dobre toleruje aj neskoršie sejby a minimalizačné spracovanie pôdy. Zároveň ponúka dobrú zimuvzdornosť a toleranciu sucha v jarných mesiacoch, a preto poskytuje každoročne stabilné úrody.

PHOENIXH CL je momentálne najvýkonnejší CL hybrid na trhu, ktorý posúva úrodovú úroveň CL hybridov medzi najvýkonnejšie klasické hybridy.

PHOENIXH CL bol registrovaný na Slovensku po dvoch rokoch skúšania s mimoriadne stabilnými výsledkami.

 

 

 PHOENIXH CL    
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

phoenixcl 1


phoenixcl 2