Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
Prémiové moridlá DMM a Rapool Root Power
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Nové generácie hybridov DER FLEX a DER DYNAMIC
Famózne novinky ATORA a DARIOT
Famózne novinky ATORA a DARIOT
Už 15 rokov na Slovensku udávame TRENDY V REPKE
Už 15 rokov na Slovensku udávame TRENDY V REPKE

text icon  Už 15 rokov udávame trendy v repke a iných plodináchrapool slovakia 15 rokov

Všetky významné novinky v oblasti pestovania repky boli uvedené spoločnosťou RAPOOL, napr.: celosvetové prvenstvo v uvedení na trh MSL hybridu, hybridu rezistentného voči plasmodiofóre, repky HOLL, či vlastnej technológie morenia. Všestranné know-how  a rôznorodý genetický fond, aký je prakticky nemožné nájsť v niektorej inej spoločnosti, robí RAPOOL  globálnym lídrom v šľachtení repky olejky.

Najnovšie technológie, najvýkonnejšie repky, tá najlepšia kvalita je to, čo na slovenský trh prinášame už 15 rokov. Odrody a hybridy Rapool boli vždy tie najlepšie. Súčasné hybridy ako ROHAN, MERCEDES, MARATHON alebo SHREK netreba predstavovať, sú automaticky zaraďované do osevného postupu. Mnohí z Vás si určite ešte teraz spomenú na Repky s veľkým „R“ akými boli napr. LIRAJET, ARTUS, VIKING, BALDUR, SISKA, SITRO, TATRA, AROT.
Sme naďalej verní našej filozofii inovátora – priekopníka a aj v tomto roku sme pre  vás pripravili nové vynikajúce hybridy generácii DER Flex a DER Dynamic: DALTON, DARIOT a ATORA.

Po zákaze moridiel s účinnými látkami na báze neonikotinoidov sa naše šľachtiteľské stanice začali intenzívne zaoberať  s riešením problémov  týkajúcich sa ochrany repky voči škodcom v počiatočných štádiách rastu. Okrem nových generácii hybridov tzv „postneonikotinoidných“ ponúkame pestovateľom ako jediná spoločnosť prémiové moridlá na vybrané hybridy repky olejky. K minuloročnému moridlu DMM (dimethomorph) rozširujúcemu fungicídnu clonu na pleseň kapustovú pribudlo v tomto roku aj moridlo RAPOOL ROOT POWER, ktoré pomáha repkám lepšie sa vysporiadať so stresovými podmienkami pri vzchádzaní, hlavne suchom.

Hoci prvé roky nášho pôsobenia boli založené výlučne na odrodách repky olejky ozimnej a jarnej, dnes patríme k významným dodávateľom osív všetkých veľkých poľných plodín: repky, pšenice, kukurice, slnečnice. V hustosiatych obilninách nám už niekoľko rokov patrí 1. miesto na Slovensku v uznaných množiteľských porastoch. Ako jediná spoločnosť ponúkame slovenským pestovateľom hybridné pšenice. Hlavnou motiváciou k všetkým  inováciám a prinášaniu nových výkonnejších materiálov sú naši zákazníci. Každý si môže vybrať správnu odrodu/hybrid vhodnú pre jeho pestovateľské podmienky.


Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
kolektív RAPOOL Slovakia