banner shrek

text icon  ROHANH    ... šľachtic medzi hybridmi


 

•    Vysoká odolnosť voči poliehaniu, skoré dozrievanie
•    Výnimočná tolerancia sucha
•    Výborná zimuvzdornosť

 

 

 

ROHANH je stredne skorý reštaurovaný hybrid určený pre kontinentálne podmienky a pokrokových pestovateľov. Nová generácia MSL hybridov prináša v ROHANovi stabilne dosahovanú vysokú až veľmi vysokú úrodu semena a veľmi vysokú produkciu oleja. Rastliny tvoria nízky až stredne vysoký kompaktný porast s vysokou odolnosťou voči poliehaniu.

ROHANH má rýchly počiatočný vývoj a rýchla jarná regenerácia. Veľmi vysoká zimuvzdornosť. Dobrý zdravotný stav. Nízky až veľmi nízky obsah glukosinolátov. Výnimočná tolerancia k prísuškom. Vysoká využiteľnosť hnojív.

 

 

 ROHANH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Poznámka: Veľmi vyvážený hybrid vo všetkých významných hospodárskych vlastnostiach. Vysoko plastický hybrid.

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

 

rohan