banner shrek

text icon  SHERPAH    ... výnimočná úrodová stabilita


 

•    Jeden z najpestovanejších hybridov v ČR
•    Vhodný pri neskorej sejbe
•    Genotyp so silným kolovitým koreňom

•    Rýchly počiatočný vývin a jarná regenerácia
•    Výnimočná úrodová stabilita

 

 

 

SHERPAH je skorý až stredne skorý hybrid nižšieho až stredného vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu.  Má mohutný koreňový systém, čo mu umožňuje dobré prezimovanie a zabezpečenie stabilnej úrody aj v extrémnych klimatických podmienkach.

SHERPAH je obzvlášť vhodná na stredné ažneskoršie termíny sejby. Vďaka veľmi intenzívnemu počiatočnému vývinu dokáže i pri neskorej sejbe rýchlo vytvoriť silné porasty ako základ pre dobré prezimovanie a budúcu úrodu. SHERPAHna jar má rýchlo regeneruje  a má krátke intenzívne kvitnutie.

SHERPAH je najpestovanejší hybrid v Českej republike a jeden z najpestovanejších hybridov v Nemecku. Vysoká efektivita využitia živín, úrodová stabilita a plasticita sú jeho hlavnými prednosťami, vďaka ktorým je stabilným článkom osevného postupu mnohých pestovateľov.

 

 

 SHERPAH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

sherpa rapool


sherpa graf uroda semien