banner shrek

 

text icon  SHREKH    ... rozprávkové úrody shrek intro

 

 

•    Výborná regeneračná schopnosť
•    Stabilita úrod
•    Robustný, pevný, nepolieha

•    Veľké a pevné šešule, vysoká HTS
•    Stabilita a flexibilita v čase zberu

 

 

 

SHREKH predstavuje novú genetiku, ktorá pestovateľom prináša viaceré výhody. Je to stredne skorý hybrid s rýchlym počiatočným vývinom a zároveň rýchlou regeneráciou po zime.  Preto dobre toleruje aj neskoršie termíny sejby a tvorí vyrovnané, veľmi dobre zakorenené porasty. Skorý jarný vývin je zároveň spojený aj s mimoriadnou zimuvzdornosťou a takisto toleranciou aj neskorších jarných mrazov, ktoré môžu niektoré iné odrody poškodiť. Tým SHREKH naplno využíva zimnú vlahu a chladnejšie obdobie skorej jari.

SHREKH stredne skoro kvitne a vytvára robustné porasty. SHREKH je hodný svojho mena nielen z pohľadu habitu, ale tiež odolnosťou a prispôsobivosťou. Robustný koreňový systém, robustné rastliny, výnimočná tolerancia suchších pôdnych podmienok, mimoriadna odolnosť voči poliehaniu a najlepšia úrodová stabilita - to je SHREKH, prvý predstaviteľ novej generácie hybridov RAPOOL DERFLEX.

 

 

 SHREKH
   
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

shrek 2

shrek 3

shrek 4

shrek 02
shrek 01shrek uroda