banner shrek

text icon  VERITASH CL    ... CL hybrid pre náročné podmienky


 rapool logo clearfield

•    Nový míľnik vo výkonnosti CL hybridov
•    Toleruje aj neskoršiu sejbu
•    Výborná adaptabilita na slovenské podmienky

 

 

 

VERITASH CL je stredne neskorý hybrid veľmi dobre tolerujúci náročné pestovateľské podmienky. Vyznačuje sa veľmi rýchlym počiatočným rastom, preto je vhodný i na neskoršie termíny sejby.

VERITASH CL má veľmi dobrú zimuvzdornosť, na jar rýchlo regeneruje a tvorí vyššie porasty s mohutným vetvením a dobrou odolnosťou voči poliehaniu.  Je vhodný i na horšie pestovateľské podmienky, dobre toleruje sucho a poskytuje stabilné úrody i náročných rokoch.

 

 

 VERITASH CL    
   
  nízky/pomalý/skorý   vysoký/rýchly/neskorý 
Úroda semien   rs6
Obsah oleja   rt5
Úroda oleja   rs6
     
Úrodová stabilita    
Počiatočný rast   rt5
Zdravotný stav   rs
Zimuvzdornosť   rt5
Regeneračná schopnosť   rs6
Kvitnutie   rt5
Zrelosť   rs6
Výška rastlín   rt5
Odolnosť voči poliehaniu   rs6
Tolerancia na sucho   rt5
     
Rajonizácia    
Ľahké pôdy   rs6
Stredné pôdy   rt5
Ťažké pôdy   rs6
     
Agrotechnika    
Skorý termín sejby   rt5
Neskorý termín sejby   rs6
Minim./pôdoochranné tech.   rt5
Intenzívny spôsob pestovania   rs6
Extenzívnny/Low-input-systém   rt5
Skorý zber   rs6
Neskorý zber   rt5
Rovnomernosť dozrievania   rs6

Všetky uvedené informácie sú spracované podľa najlepších znalostí zohľadňujúc výsledky pokusov a pozorovaní. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nie je možné prevziať, nakoľko podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov rôznorodé. Pri voľbe optimálnej agrotechniky je nutné zohľadniť miestne podmienky, stav porastu a klimatické podmienky.

 

 

veritas graf


phoenixcl 2


veritas clearfield