Vyhľadávač odrôd

Zvoľte typ pôd:   ľahké ťažké
Zvoľte termín sejby:   skorý neskorý
Je pre Vás dôležitý skorý zber?   áno nie
Typ používaného postrekovača:   ťahaný samochodný
Pestovanie repky:   intenzívne extenzívne
Ako často zaraďujete repku do osevného postupu:   raz za 4 roky častejšie
Je pre Vás dôležitá zimuvzdornosť?   áno nie

 

Naše odporučenie

Please select your options