DARIOT    Expert do sucha

  • PNN hybrid s vysokou adaptabilitou
  • Excelentná kompenzačná schopnosť
  • Gén RLM7 – rezistencia na Phomu
  • Vynikajúca úrodová stabilita

Phoma rezistencia, nepukovosť šešúľDARIOTH – PNN (postneonikotinoidný) hybrid je produktom nového šľachtenia a selekcie na špecifické znaky – rýchlejší štart, efektívnejšiu fotosyntézu a využitie dusíka, optimálnu tvorbu šešúľ a mimoriadnu úrodovú stabilitu.

DARIOTH zaujme robustným habitom produkujúcim optimálny počet šešúľ na rastlinu aj v horších pestovateľských podmienkach.
Kľúčovou vlastnosťou je znížená apikálna dominancia, ktorá oproti štandardnému rastu translokuje viac energie a živín do kvitnutia a tvorby šešúľ. Hybrid je mimoriadne vhodný do južných pestovateľskych regiónov repky olejky.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Gen RLM 7 je rezistencia voči fenoménu čerňania stonky, PPN hybrid s geneticky prešľachtenou efektívnejšou fotosyntézou a využitím dusíka.


Úrody z praxe

Source: RAPOOL Slovakia, žatva 2018 až 2020


Názor Dariot

Source: Ing. Gabriel Gajdoš


Názor Dariot

Source: Ing. Richard Tóth