TEMPTATION    Pokušenie vysokých úrod

  • Nový úrodový potenciál
  • Vysoká plasticita
  • Mimoriadna úrodová stabilita
  • Rezistencia na TuYV

Temptation, rezistencia, rýchly štart a vysoká úrodaTEMPTATIONH je stredne skorý hybrid tvoriaci stredne vysoké rastliny (160 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu (7,7). Vitalita a rýchly dynamický vývoj mladých rastlín hybridu umožňuje lepšie odolávať tlaku škodcov na jeseň. Má strednú dobu kvitnutia, strednú dobu zrelosti s rýchlym nalievaním semien v šešuliach a rýchle znižovanie vlhkosti. Nová úrodová úroveň hybridu TEMPTATIONH má svoje pevné základy v geneticky podmienenej rezistenci voči TuYV.

Do nížin aj do hôr, do piesku aj do štrkových pôd

TEMPTATIONH vyniká vysokou plasticitou a nemá vyhranené nároky na oblasť pestovania. Je preto vhodný do všetkých výrobných oblastí v SR. Veľmi rýchly počiatočný vývoj rastlín na jeseň a vynikajúca zimuvzdornosť umožňuje výsevy v stredne neskorých termínoch. Hybrid veľmi dobre reaguje prírastkom úrody pri intenzívnom spôsobe pestovania.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Plastický hybrid pre rozdielne pôdno-klimatické podmienky pestovania. Odolný voči TuYV.


Úrodový kráľ Českej republiky

Source: CZ SPZO - B 2020


Stabilne vysoké úrody naprieč celým Slovenskom

Source: TEMP SPZO 2020, Rapool Slovakia Demo 2020


Úrody z praxe 2020

Source: RAPOOL Slovakia


Temptation - úroda oleja ÚKZÚZ SDO 2019/20

Source: ÚKZÚZ SDO úroda 2020


Úrodový kráľ Českej republiky

Source: CZ SPZO - B 2020, prvých 11 členov z 12.


TEMPTATIONH - úradujúci majster žní 2019 a 2020!


TEMPTATIONH - víťazí voľba odrody nad technológiou

Source: SDO ÚKZÚZ - 2019/2020


Zabojoval aj pri neskorej sejbe

Source: Ing. Gabriel Toman T-Agro s. r. o., Čeľadice


Vyniká svojou zimuvzdornosťou aj v našich podmienkach

Source: Stanislav Bachratý, hlavný agronóm PVOD Bíňovce


TEMPTATION%20lokalita%20Ve%C4%BEk%C3%BD%20%C4%8Eur.jpg