KICKER    Nakopnite každú parcelu

  • Hybrid pre maximálnu úrodu v praxi
  • Najzdravší novo registrovaný hybrid
  • Vynikajúca zimuvzdornosť
  • Rezistencia voči Phome – gén RLM­-S

KICKERH dokonale zvláda naplno dozrieť vďaka svojmu vynikajúcemu zdravotnému stavu a novej rezistencii voči Phome (RLM­­-S). V registračnom testovaní  v ČR dosiahol absolútne najvyššie hodnotenie. To umožňuje väčšiu istotu pestovania hybridu v podmienkach úzkych osevných postupov a lokalitách s vyšším infekčným tlakom hubových chorôb. Vynikajúce úrody: 115% v teplej a 114% v chladnej oblasti dosiahol v registračných skúškach ÚKZUZ 2015-2017.

KICKERH má veľmi rýchly štart rastlín. Posadená listová ružica znižuje riziko prerastania na jeseň a spoločne s vynikajúcou úrovňou prezimovania rozširuje sejbové okno až do neskorších termínov. Nová architektúra koreňov s vyšším podielom jemného koreňového vlásenia umožňuje KICKERU lepšie prijímať živiny a zvládať stres aj na ťažkých pôdach.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Vhodný aj pre úzke osevné plochy, ílovité a mokré pôdy.


Výsledky z praxe

Source: RAPOOL Slovakia


Nazor

Source: Ing. Jarmila Petrovičová


Nazor

Source: SHR Štefan Celina