CROME    So silou bojovníka

  • Výborný úrodový potenciál
  • Rezistencia na plasmodiophoru

Club Root rezistenciaCROMEH je nový hybrid registrovaný pre technológiu club root. Je to stredne skorý hybrid s mimoriadnymi úrodami. Má rýchly vývoj pred zimou a rýchly nástup kvitnutia na jar, výbornú odolnosť voči poliehaniu a vynikajúci zdravotný stav.

CROMEH je výborný hybrid do osevných postupov s 1 až 3 ročnou rotáciou.

Opatrenia na kontrolu nádorovitosti

  • Pravidelné ničenie kapustovitých burín a výdrolu repky.
  • Pestovať rezistentné hybridy - CROMEH.
  • Pestovať repku v osevnom postupe najskôr po 4 rokoch.
  • Prevencia zamokrenia pôd, meliorácie.
  • Vyhýbať sa skorej sejbe.
  • Zvyšovať pH pôdy vápnením - choroba vyžaduje pH menej ako 7.
  • Čistenie náradia - prevencia šírenia choroby infikovanou pôdou.
  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Nepestovať rezistentné odrody na nezamorených pôdach - vznik nových rás choroby.


Relatívne úrody

Source: POP SPZO CZ 2020