DARLING    Miláčik prírody

  • Vysoký úrodový potenciál
  • Novoregistrovaný hybrid výborný aj v suchých podmienkach
  • Rezistencia na TuYV

TuYV rezistencia, tolerancia sucha, nepukavosť šešúľDARLINGH je nový TuYV rezistentný hybrid registrovaný na Slovensku. Je to stredne neskorý mohutný hybrid s vysokými úrodami semena a vysokou úrodou oleja. Je mimoriadne stabilný aj v suchších podmienkach.

DARLINGH má rýchlu regeneráciu po zime, stredne skoro kvitne a dozrieva stredne neskoro. Tvorí stredné až vyššie porasty s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. Vyznačuje sa tiež veľmi dobrým zdravotným stavom.

DARLINGH má dobrý počiatočný vývin, preto ho odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Svojou skorosťou a mohutným koreňovým systémom veľmi dobre toleruje aj suchšie oblasti a stresové podmienky pestovania.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Hviezda s jasným výkonom.


Hviezda s jasným výkonom

Source: SPZO B, lokalita Úpor 2020


Ideálna kombinácia najúspešnejších línií

Source: Ing. Patrik Ferus