TEMPO    Maximálne nasadenie

  • Plastický hybrid s vynikajúcim vývojom pred zimou
  • Vhodný aj pre neskorý termín sejby
  • Rezistencia na TuYV

TuYV rezistencia, rýchly štartTEMPOH je na Slovensku novoregistrovaný TuYV rezistentný hybrid. Je to stredne neskorý hybrid so stredne neskorým začiatkom kvitnutia stredne vysokého typu s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Vhodný pre stredne neskoré až neskoré termíny sejby.

TEMPOH má veľmi dobrú odolnosť voči vyzimovaniu a vyrovnaný zdravotný stav. Dobrú odolnosť voči Phome. Rovnomernosť dozrievania je veľmi dobrá. Obsah oleja je stredne vysoký až vyšší.

TEMPOH je vhodný do všetkých oblastí pestovania. Vyhovuje mu predovšetkým intenzívny spôsob pestovania repky. Avšak veľmi dobre reaguje aj na nižšiu intenzitu hnojenia.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

SP SPZO B

Source: SP SPZO B


TEMPOH - najlepší hybrid v základnej technológii

Source: Výnosy semien odrôd repky ozimnej, SEK


Výborný vývoj pred zimou

Source: Ing. Mikuláš Polaček


Výborný vývoj pred zimou

Source: Ing. Mikuláš Polaček