DALTON    Skutočný kráľ

  • Vysoká úroveň stability úrod
  • Tolerancia stresu na jednotku
  • Rýchly počiatočný vývin pred zimou
  • RLM 7 - rezistencia na Phomu

Neskorá sejba, nepukavosť šešúľDALTONH je hybrid z portfólia RAPOOL, prinášajúci vynikajúcu úroveň úrod i agronomických vlastností. Je to stredne neskorý robustný hybrid, ktorý veľmi dobre toleruje sucho a vyniká i dobrou stabilitou úrod. Má veľmi rýchly počiatočný vývin, preto dobre znáša i neskoré termíny sejby. Už na jeseň tvorí dobre vyvinuté, plne zapojené porasty, ktoré dávajú predpoklad vysokej úrody.

DALTONH má výborný zdravotný stav s geneticky podmienenou rezistenciou voči Phome (gén RLM7). Na jar vytvára vysoké porasty s bohatým vetvením a vysokou násadou šešúľ, preto je správnou voľbou pre pestovateľov obľubujúcich vyššie repky.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

DALTONH - vysoká stabilita úrod

 


Nadpriemerné úrody z praxe

Source: RAPOOL Slovakia


Hybrid pre každú oblasť

Source: RAPOOL Bulgaria


Názor DALTON

Source: Nikoleta Rišiaňová, Dudince