BATIS    Zapísaný v rekordoch

  • Veľmi stabilná a vysoká úroda semien, rezistentné TuYV
  • Špičková olejnatosť (48,2 %)
  • Vhodný aj do sucha
  • Stredný vzrast, vysoká odolnosť poliehaniu


BATIS je novým členom modernej rodiny RAPOOL hybridov ozimnej repky. Prichádza
s unikátnou kombináciou výnosu olejnatosti a dôležitých agronomických
vlastností. Stredný vzrast rastlín (148 cm) v kombinácii s vysokou odolnosťou
voči poliehaniu (7,9) zaisťuje úspešné vedenie porastu na zber aj na pôdach
s vysokým obsahom organickej hmoty s rizikom nástupu rýchlej mineralizácie
a sprístupnenie živín v dôsledku zrážok. Disponuje skorým kvitnutím a stredne
skorým zrením.
Vysoká osvojovacia schopnosť živín
Kľúčovou vlastnosťou hybridu BATIS, ktorá stojí za stabilne vysokou úrodou semien
so špičkovou olejnatosťou, je mimoriadne vysoká efektivita príjmu živín.
Tá umožňuje BATISu bezproblémové nasadenie aj v extenzívnych technológiách
a na živinovo slabších pôdach.
Rekordná úroda semien
V rámci registračného konania BSA v Nemecku je BATIS jedinečný hybrid s
hodnotením 9 v úrode semien a rovnako tak hodnotením 9 s vysokým obsahom
oleja v semene. V rámci registračného riadenia v SR BATIS dosiahol vynikajúcu
úrodu semien 112 % a s najvyšším obsahom oleja v semene 115 %. V zbere
2020 dosiahol absolútne najvyššiu úrodu semien v rámci pokusov ÚKZÚZ SDO
126% (5,75 t/ha).
Bezproblémový zdravotný stav
BATIS je novou odrodou s veľmi dobrou odolnosťou voči všetkým významným
chorobám repky (ÚKZÚZ 2017–2019): fóma (6,1), hľuzenka (6,0), verticílium
(6,5), pleseň kapustová (7,8). Balíček agronomických vlastností podčiarkuje rezistencia
TuYV – nevyhnutná výbava na zaistenie úspešného zberu v rokoch s
vyšším tlakom prenášačov tejto choroby.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť


Adaptabilný hybrid s TuYV rezistenciou a stabilne vysokou úrodou vo všetkých oblastiach.
 


Batis%20V1.jpg


11898_1024x768.jpg