JANOSH  nový  Nová úroveň zdravotného stavu

  • Novoregistrovaný hybrid na Slovensku
  • Rezistencia TuYV a RLM7
  • odolnosť na Sclerotíniu a Verticílium
  • odolávajúci nepriaznivým podmienkam
  • Vhodný pre neskorší termín sejby

Zdravý hybrid pre všetky polia
Nový moderný hybrid s registráciou na Slovensku, spĺňajúci všetky agronomické
vlastnosti, ktoré má mať nová genetika repky ozimnej. Janosh je stredne skorým až stredne neskorým hybridom. Veľmi rýchly počiatočný vývoj umožňuje
stredne neskorý termín sejby. Na jeseň disponuje veľkým množstvom biomasy
a dobrým zakorenením. Janosh je stredne vysokým hybridom (170 cm) s vynikajúcou
odolnosťou voči poliehaniu. Stredne neskoré až neskoré kvitnutie znižuje riziko zníženia úrody jarným mrazom.
Vysoká úroda v lokalitách s nižšou dostupnosťou dusíka.
Pokročilá genetika RAPOOL zabezpečuje efektívne využívanie dusíka, tým pádom
lepšie hospodárenie so živinami pred a po zime, čím sa znižuje stres, ktorý
je vytváraný na rastliny. Tieto faktory majú veľmi dobrý vplyv na kvitnutie a vytváranie
zrna v šešuliach.
Bezproblémový zdravotný stav
Janosh je rezistentný voči Phome a žltej mozaike (gén RLM7 a TyUV) silnou
stránkou hybridu je výbornou odolnosťou voči neskôr prichádzajúcim chorobám
Sclerotínia a Verticílium.
Vysoké úrody v náročných podmienkach
Stabilne dosahuje výborné úrody s vysokým obsahom oleja. Janosh v rámci
štátnych odrodových skúšok dosiahol vynikajúcu úrodu semien vo Viglaši so 118,8% (7,79 t/ha) na priemer pokusu v roku 2022 a v lokalite Haniská so 115,8% na priemer pokusu v roku 2022.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť


janosh%20vysledky%20.jpg