JANOSH  nový  Nová úroveň zdravotného stavu

 • Zdravý hybrid pre všetky polia
 • Nový moderný hybrid s registráciou na Slovensku, spĺňajúci všetky agronomické
 • vlastnosti, ktoré má mať nová genetika repky ozimnej. Janosh je stredne skorým až stredne neskorým hybridom. Veľmi rýchly počiatočný vývoj umožňuje
 • stredne neskorý termín sejby. Na jeseň disponuje veľkým množstvom biomasy
 • a dobrým zakorenením. Janosh je stredne vysokým hybridom (170 cm) s vynikajúcou
 • odolnosťou voči poliehaniu. Stredne neskoré až neskoré kvitnutie znižuje riziko zníženia úrody jarným mrazom.
 • Vysoká úroda v lokalitách s nižšou dostupnosťou dusíka.
 • Pokročilá genetika RAPOOL zabezpečuje efektívne využívanie dusíka, tým pádom
 • lepšie hospodárenie so živinami pred a po zime, čím sa znižuje stres, ktorý
 • je vytváraný na rastliny. Tieto faktory majú veľmi dobrý vplyv na kvitnutie a vytváranie
 • zrna v šešuliach.
 • Bezproblémový zdravotný stav
 • Janosh je rezistentný voči Phome a žltej mozaike (gén RLM7 a TyUV) silnou
 • stránkou hybridu je výbornou odolnosťou voči neskôr prichádzajúcim chorobám
 • Sclerotínia a Verticílium.
 • Vysoké úrody v náročných podmienkach
 • Stabilne dosahuje výborné úrody s vysokým obsahom oleja. Janosh v rámci
 • štátnych odrodových skúšok dosiahol vynikajúcu úrodu semien vo Viglaši so 118,8% (7,79 t/ha) na priemer pokusu v roku 2022 a v lokalite Haniská so 115,8% na priemer pokusu v roku 2022.
  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť


janosh%20vysledky%20.jpg