MANHATTAN  nový  „TADY SE TOČÍ VELKÝ PRACHY“

  • Moderný hybrid s TuYV rezistenciou
  • Vynikajúci zdravotný stav, fómová rezistencia
  • Vysoký obsah oleja
  • Plastický hybrid vhodný do všetkých podmienok
  • Nepukavosť šešúľ


MANHATTAN nieje len jedna z najväčších búrz cenných papierov na svete. MANHATTAN
je predovšetkým nový člen modernej genetiky Rapool kombinujúcim
vysoký výnos semien s vysokou olejnatosťou.
Plastický hybrid pre každého
MANHATTAN je stredne skorým až stredne neskorým hybridom, tvoriacim stredne
vysoké až vysoké rastliny (150 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu.
Dlhšie obdobie kvitnutia dané stredne skorým začiatkom a poloneskorým
koncom zaisťuje dostatočnú tvorbu výnosu aj v suchých vegetačných ročníkoch
a oblastiach tradične postihovaných prísuškami. Hybrid má vynikajúci zdravotný
stav podporený rezistenciou voči fómovému černaniu stonky RLM7 a rezistencia
proti vírusu žltačky okrúhlice TuYV.
Spoľahlivý hybrid v suchom období
Hybrid vyniká vysokou plasticitou a nemá nárok na pestovateľskú oblasť. Je preto
vhodný do každej výrobnej oblasti SR vrátane najsuchších regiónov. Vyznačuje
sa rýchlym štartom pri vzchádzaní a veľmi dobrým nárastom biomasy vedúcim
k špičkovej zimuvzdornosti, čo umožňuje taktiež poloneskorý výsev. Veľmi dobrú
výnosovú istotu zabezpečuje odolnosť voči pukaniu šešúľ, odolnosť voči poliehaniu
a prešľachtenie.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg


MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg