MANHATTAN  nový  „TADY SE TOČÍ VELKÝ PRACHY“

 • MANHATTAN nieje len jedna z najväčších búrz cenných papierov na svete. MANHATTAN
 • je predovšetkým nový člen modernej genetiky Rapool kombinujúcim
 • vysoký výnos semien s vysokou olejnatosťou.
 • Plastický hybrid pre každého
 • MANHATTAN je stredne skorým až stredne neskorým hybridom, tvoriacim stredne
 • vysoké až vysoké rastliny (150 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu.
 • Dlhšie obdobie kvitnutia dané stredne skorým začiatkom a poloneskorým
 • koncom zaisťuje dostatočnú tvorbu výnosu aj v suchých vegetačných ročníkoch
 • a oblastiach tradične postihovaných prísuškami. Hybrid má vynikajúci zdravotný
 • stav podporený rezistenciou voči fómovému černaniu stonky RLM7 a rezistencia
 • proti vírusu žltačky okrúhlice TuYV.
 • Spoľahlivý hybrid v suchom období
 • Hybrid vyniká vysokou plasticitou a nemá nárok na pestovateľskú oblasť. Je preto
 • vhodný do každej výrobnej oblasti SR vrátane najsuchších regiónov. Vyznačuje
 • sa rýchlym štartom pri vzchádzaní a veľmi dobrým nárastom biomasy vedúcim
 • k špičkovej zimuvzdornosti, čo umožňuje taktiež poloneskorý výsev. Veľmi dobrú
 • výnosovú istotu zabezpečuje odolnosť voči pukaniu šešúľ, odolnosť voči poliehaniu
 • a prešľachtenie.

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg


MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg