CROCUS  nový  Plná výbava voči plasmodiophore

  • Vysoko úrodný,
  • 4 rezistencie v jednom hybride,
  • (Plasmodiophora, TuYV, RLM7, nepukavosť šešúľ)
  • Vysoký obsah oleja

CROCUS je nový moderný hybrid kombinujúci rezistenciu voči nádorovitosti koreňov, TuYV, RLM7 a nepukavosti šešúľ. Jedná sa o najnovšiu genetiku plasmodiophorovej rezistencie, ktorá je výnosovo na úrovni nových konvenčných hybridov. V rámci registračných skúšok ÚKZÚZ dosiahol CROCUS výnos 105 % na priemer kontrol s vysokým obsahom oleja.

CROCUS je stredne skorý hybrid, stredného až vyššieho vzrastu. Je určený pre sejbu v agrotechnickom termíne. V jarnom období sa vyznačuje veľmi rýchlym jarným rozvojom. Vzhľadom k svojmu vzrastu je vhodné hybrid regulovať krátením aj v jarnom období a fungicídnom do kvetu. Vďaka rovnomernému dozrievaniu v kombinácii s nepukavosťou šešúľ, rozširuje časové okno zberu počas žatvy.
 

   

Úrodová stabilita

 

Rajonizácia

 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

     

CROCUS%20-%20v%C3%BDnos%20semen.png


CROCUS%20in%20PL%20-19_4_23.jpg