DAX CL  Clearfield   Index skvelej úrody

  • Vysoké úrody aj v suchých podmienkach
  • CL hybrid registrovaný na Slovensku
Clearfield Logo

Phoma rezistencia, nepukavosť šešúľDAXH CL je nový na Slovensku registrovaný Clearfield hybrid. Je stredne neskorý mohutný, s mimoriadnymi úrodami semena, vysokým obsahom oleja a výbornou stabilitou aj v suchších podmienkach.

DAXH CL má rýchlu regeneráciu po zime, stredne skoro kvitne a dozrieva stredne neskoro. Tvorí stredné až vyššie porasty s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. DAXH CL sa vyznačuje veľmi dobrým zdravotným stavom (gén RLM 7) a nepukavosťou šešúľ.

DAXH CL má dobrý počiatočný vývin, preto ho odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Svojou skorosťou a mohutným koreňovým systémom veľmi dobre toleruje aj suchšie oblasti a stresové podmienky pestovania.

 

  
Obsah oleja
       
 

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu
       
Zdravotný stav
       
Odolnosť vočí prísuškom
       
Regeneračná schopnosť
       
 

Rajonizácia

Ľahké pôdy
       
Stredné pôdy
       
Ťažké pôdy
       
 

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby
       
Neskorý termín sejby
       
Minimalizácia/pôdoochranné technológie
       
Intezívne pestovanie
       
Extenzívne/Low-Input systém
       
Skorá žatva
       
Neskorá žatva
       
Rovnomernosť dozrievania
       
     

jedinečnosť

Vysoká úroda aj v suchých pôdach.


Úrody DAX CL

Source: Registračné skúšky ÚKSUP 2018-19