Obilniny pre úspešnú žatvu

Pšenica ozimná - novinky a skúsenosti 2020.
Predstavenie hybridných pšeníc HYBERY a HYDROCK, hybridného jačmeňa SU HYLONAa najpestovanejšej (2014-2019) ozimnej pšenice na Slovensku: GENIUS a pespektívnej novinky EXPO.