RAPOOL Seed Power
TECHNOLÓGIA MORENIA
KOMPETENCIE
KVALITA
GENETIKA
 • Rozsiahle testovanie aktívnych látok a stimulátorov v našich vlastných laboratóriách a v maloparcelkových a A4prevdzkovýchh pokusoch
 • Najvyššia kvalita morenia na moderných certifikovaných moričkách
 • Priebežný vývoj obaľovania / morenia
 • Efektívne fungicídne a insekticídne ošetrenie (v závislosti od slovenskej registráciie)
 • Vlastná pracovná skupina pre výskum a vývoj
 • 100 rokov šľachtiteľskej činnosti
 • Šľachtenie a testovanie s najdlhšou históriou v Európe
 • 180 lokalít pre testovanie v Európe
 • 200.000 pokusných parciel pre testovanie ročne po celom svete
 • Technologické poradenstvo prostredníctvom profesionálnych poradcov
 • 100% klíčivost
 • Vysoký standard německé kvality pro produkci osiva
 • Rozbory osiv v certifikovaných laboratořích ve vlastnictví společnosti
 • Spätná kontrola
 • Garancia odrodovej čistoty
 • Vysoká genetická diverzita na sebe nezávislých šľachtiteľských programov
 • Vývoj nových znakov pre zlepšenie odolnosti chorobám
 • Zvyšovanie špecifických tolerancií na stres s cieľom lepšej adaptácie na klimatické zmeny
 • Kvalita obsahu oleja a bielkovín
 • Menej ako 2% erukovej kyseliny