O nás

RAPOOL - Pôvod úspechu repky v Európe. RAPOOL-RING je spoluprácou troch stredne veľkých nemeckých šľachtiteľov rastlín Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg-Lembke KG, Deutsche Saatveredelung AG a W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, ktorá existuje už 50 rokov.

Kompetentnosť – s odbornými znalosťami v oblasti repkového semena už viac ako 100 rokov


Prvé šľachtiteľské programy v rámci RAPOOL začali pred 120 rokmi. Toto je kolíska európskeho pestovania repky. Vďaka dlhoročným skúsenostiam šľachtiteľských spoločností, veľkému počtu skúsených špecialistov a špeciálnej genetickej rozmanitosti, ktorá nemá konkurenciu, RAPOOL realizuje rozsiahle systematické šľachtiteľské programy.

Šľachtenie - Najväčšia sieť pestovania repky v Európe

RAPOOL má najväčšiu sieť pestovania repky olejnej v Európe. Na viac ako 180 miestach a na viac ako 100 000 pozemkoch sa neustále kontroluje a ďalej optimalizuje odrodová úžitkovosť a vhodnosť na pestovanie. Bohaté skúsenosti a vízia budúcnosti umožňujú spoločnosti RAPOOL šľachtiť odrody už dnes s maximálnym výkonom a špeciálnou vhodnosťou pre požiadavky zajtrajška.

Inovácia – míľniky v pestovaní repky

História RAPOOL je úspešným príbehom. Od založenia spoločnosti boli stanovené prelomové míľniky. Medzi ne patrí napríklad zavedenie tried 0 a 00, hybridných odrôd MSL a prvej odrody repky olejnej na svete rezistentnej voči CLUBROOT. Odrody RAPOOL výrazne zmenili pestovanie repky.

Hybridné odrody RAPOOL - Viac ako len výnos

Hybridné odrody RAPOOL, ktoré boli prvýkrát predstavené ako špecialisti na neskoré osivo, sú teraz odpoveďou na súčasné požiadavky na pestovanie, ako je znížené obrábanie pôdy, obmedzené spôsoby hnojenia a ochrany plodín, flexibilita zberu a sejby a čoraz extrémnejšie počasie. RAPOOL ponúka komplexné portfólio schválených a extenzívne testovaných odrôd pre všetky lokality. Vyhodnocovanie rôznych skúšobných pestovaní a neustála výmena informácií s poradcami a farmármi navyše umožňujú úspešné pestovateľské poradenstvo a tým aj etablovanie odrody v praxi s maximálnou bezpečnosťou úrody.

Kvalita - kompletná výroba semien z jedného zdroja

Výskum, šľachtenie, výroba osiva, technológia úpravy osiva a predaj idú v spoločnosti RAPOOL ruka v ruke. RAPOOL ponúka kvalitnú repku olejnú so 100% klíčivosťou, optimálnym ošetrením osiva a rýchlou dodávkou. RAPOOL si stanovuje najvyššie štandardy kvality produktov podľa nemeckých noriem a dôsledne ich implementuje.

Poradenstvo – orientované na prax a v partnerstve

Či už ide o osivo, manažment plodín špecifický pre farmu alebo výrobnú technológiu – RAPOOL pozná odpoveď, aby mal farmár väčší úspech s repkou. RAPOOL ponúka komplexné poradenské koncepty pre farmárov. Okrem komplexného a kompetentného poradenstva orientovaného na prax priamo u zákazníka ponúka aj informácie na poľných dňoch a odborných podujatiach.

RAPOOL. We know rapeseed.