Právne upozornenie

RAPOOL SLOVAKIA, s.r.o.
Krajinská 3
921 01 Piešťany

Tel.: +421/(0)33/ 7735201, 7735202, 7723769
Fax: +421/(0)33/ 7735202
E-mail: rapool@rapool.sk

IČO: 36247383, IČ DPH: SK2020171879
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Trnave v odd. Sro., vl.č. 13247/T

 

Právne upozornenie RAPOOL

Technické zabezpečenie & CMS

www.leine-weber.net
__________________________________________________________________________________

Odmietnutie zodpovednosti

 

I. Zodpovednosť za obsah

1. Všetky informácie poskytované na našich webových stránkach rovnako tak, ako informácie poskytnuté na iných platformách (profily spoločnosti na sociálnych sieťach) sú poskytované výlučne na informačné účely. Spoločnosť RAPOOL venuje tvorbe týchto webových stránok mimoriadnu pozornosť. Spoločnosť RAPOOL však nezaručuje presnosť informácií a užívateľ berie na vedomie, že predkladané informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Preto sa spoločnosť RAPOOL zrieka akejkoľvek zodpovednosti za obsah webových stránok alebo za ich prípadné použitie. 2. Všetky uvedené informácie a údaje sú spracované podľa najlepších znalostí so zohľadnením výsledkov pokusov a pozorovaní. Mimoriadna pozornosť bola venovaná výsledkom ÚKZÚZ, UKSÚP šľachtiteľov a praxe. Napriek tomu záruky alebo ručenie za postupy v jednotlivých prípadoch nemožno prevziať, pretože podmienky pre rast a vývoj rastlín sú vplyvom faktorov veľmi rôznorodé. 3. Všetky odporúčania pre pestovanie predstavujú príklady; Nemusia nevyhnutne odrážať najnovšie právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a nepredstavujú náhradu za regionálne poradenstvo. 4. Vyhradzujeme si právo meniť, dopĺňať alebo vymazať jednotlivé časti našich stránok alebo celej webovej stránky, alebo dočasne či trvalo prerušiť publikáciu. Užívatelia nemajú nárok na poskytovanie špecifických obsahov na našich webových stránkach.

 

II. Zodpovednosť za odkazy

 1. Naše webové stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktoré sú mimo našej zodpovednosti. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu záruku za obsah webových prezentácií tretích strán. 2. Spoločnosť RAPOOL nie je zodpovedná za obsah iných internetových stránok dosiahnutých prostredníctvom umiestnených odkazov. Zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok nesie výhradne prevádzkovateľ daného webu. V prípade, že sa dozvieme o prípadnom porušení práva na odkazovaných stránkach, okamžite odstránime pridružený odkaz.