Veľmi stabilná a vysoká úroda semien, rezistentné TuYV
Špičková olejnatosť (48,2 %)
Vhodný aj do sucha
Stredný vzrast, vysoká odolnosť poliehaniu
BATIS - Zapísaný v rekordoch


BATIS je novým členom modernej rodiny RAPOOL hybridov ozimnej repky. Prichádza
s unikátnou kombináciou výnosu olejnatosti a dôležitých agronomických
vlastností. Stredný vzrast rastlín (148 cm) v kombinácii s vysokou odolnosťou
voči poliehaniu (7,9) zaisťuje úspešné vedenie porastu na zber aj na pôdach
s vysokým obsahom organickej hmoty s rizikom nástupu rýchlej mineralizácie
a sprístupnenie živín v dôsledku zrážok. Disponuje skorým kvitnutím a stredne
skorým zrením.
Vysoká osvojovacia schopnosť živín
Kľúčovou vlastnosťou hybridu BATIS, ktorá stojí za stabilne vysokou úrodou semien
so špičkovou olejnatosťou, je mimoriadne vysoká efektivita príjmu živín.
Tá umožňuje BATISu bezproblémové nasadenie aj v extenzívnych technológiách
a na živinovo slabších pôdach.
Rekordná úroda semien
V rámci registračného konania BSA v Nemecku je BATIS jedinečný hybrid s
hodnotením 9 v úrode semien a rovnako tak hodnotením 9 s vysokým obsahom
oleja v semene. V rámci registračného riadenia v SR BATIS dosiahol vynikajúcu
úrodu semien 112 % a s najvyšším obsahom oleja v semene 115 %. V zbere
2020 dosiahol absolútne najvyššiu úrodu semien v rámci pokusov ÚKZÚZ SDO
126% (5,75 t/ha).
Bezproblémový zdravotný stav
BATIS je novou odrodou s veľmi dobrou odolnosťou voči všetkým významným
chorobám repky (ÚKZÚZ 2017–2019): fóma (6,1), hľuzenka (6,0), verticílium
(6,5), pleseň kapustová (7,8). Balíček agronomických vlastností podčiarkuje rezistencia
TuYV – nevyhnutná výbava na zaistenie úspešného zberu v rokoch s
vyšším tlakom prenášačov tejto choroby.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Extenzívne/Low-Input systém

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

jedinečnosť


Adaptabilný hybrid s TuYV rezistenciou a stabilne vysokou úrodou vo všetkých oblastiach.
 

Skúsenosti z praxe


Výsledky


Batis%20V1.jpg
Batis%20V1.jpg