Veľmi stabilná a vysoká úroda semien, rezistentné TuYV
Špičková olejnatosť (48,2 %)
Vhodný aj do sucha
Stredný vzrast, vysoká odolnosť poliehaniu
BATIS - Zapísaný v rekordoch


BATIS je novým členom modernej rodiny RAPOOL hybridov ozimnej repky. Prichádza
s unikátnou kombináciou výnosu olejnatosti a dôležitých agronomických
vlastností. Stredný vzrast rastlín (148 cm) v kombinácii s vysokou odolnosťou
voči poliehaniu (7,9) zaisťuje úspešné vedenie porastu na zber aj na pôdach
s vysokým obsahom organickej hmoty s rizikom nástupu rýchlej mineralizácie
a sprístupnenie živín v dôsledku zrážok. Disponuje skorým kvitnutím a stredne
skorým zrením.
Vysoká osvojovacia schopnosť živín
Kľúčovou vlastnosťou hybridu BATIS, ktorá stojí za stabilne vysokou úrodou semien
so špičkovou olejnatosťou, je mimoriadne vysoká efektivita príjmu živín.
Tá umožňuje BATISu bezproblémové nasadenie aj v extenzívnych technológiách
a na živinovo slabších pôdach.
Rekordná úroda semien
V rámci registračného konania BSA v Nemecku je BATIS jedinečný hybrid s
hodnotením 9 v úrode semien a rovnako tak hodnotením 9 s vysokým obsahom
oleja v semene. V rámci registračného riadenia v SR BATIS dosiahol vynikajúcu
úrodu semien 112 % a s najvyšším obsahom oleja v semene 115 %. V zbere
2020 dosiahol absolútne najvyššiu úrodu semien v rámci pokusov ÚKZÚZ SDO
126% (5,75 t/ha).
Bezproblémový zdravotný stav
BATIS je novou odrodou s veľmi dobrou odolnosťou voči všetkým významným
chorobám repky (ÚKZÚZ 2017–2019): fóma (6,1), hľuzenka (6,0), verticílium
(6,5), pleseň kapustová (7,8). Balíček agronomických vlastností podčiarkuje rezistencia
TuYV – nevyhnutná výbava na zaistenie úspešného zberu v rokoch s
vyšším tlakom prenášačov tejto choroby.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

jedinečnosť


Adaptabilný hybrid s TuYV rezistenciou a stabilne vysokou úrodou vo všetkých oblastiach.
 

Skúsenosti z praxe


Výsledky


Batis%20V1.jpg
Batis%20V1.jpg