PNN hybrid s vysokou adaptabilitou
DARIOT - Expert do sucha

Phoma rezistencia, nepukovosť šešúľDARIOTH – PNN (postneonikotinoidný) hybrid je produktom nového šľachtenia a selekcie na špecifické znaky – rýchlejší štart, efektívnejšiu fotosyntézu a využitie dusíka, optimálnu tvorbu šešúľ a mimoriadnu úrodovú stabilitu.

DARIOTH zaujme robustným habitom produkujúcim optimálny počet šešúľ na rastlinu aj v horších pestovateľských podmienkach.
Kľúčovou vlastnosťou je znížená apikálna dominancia, ktorá oproti štandardnému rastu translokuje viac energie a živín do kvitnutia a tvorby šešúľ. Hybrid je mimoriadne vhodný do južných pestovateľskych regiónov repky olejky.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

jedinečnosť

Gen RLM 7 je rezistencia voči fenoménu čerňania stonky, PPN hybrid s geneticky prešľachtenou efektívnejšou fotosyntézou a využitím dusíka.

Skúsenosti z praxe


Výsledky


Úrody z praxe
Úrody z praxe