Vysoký úrodový potenciál
DARLING - Miláčik prírody

TuYV rezistencia, tolerancia sucha, nepukavosť šešúľDARLINGH je nový TuYV rezistentný hybrid registrovaný na Slovensku. Je to stredne neskorý mohutný hybrid s vysokými úrodami semena a vysokou úrodou oleja. Je mimoriadne stabilný aj v suchších podmienkach.

DARLINGH má rýchlu regeneráciu po zime, stredne skoro kvitne a dozrieva stredne neskoro. Tvorí stredné až vyššie porasty s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu. Vyznačuje sa tiež veľmi dobrým zdravotným stavom.

DARLINGH má dobrý počiatočný vývin, preto ho odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Svojou skorosťou a mohutným koreňovým systémom veľmi dobre toleruje aj suchšie oblasti a stresové podmienky pestovania.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Extenzívne/Low-Input systém

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

jedinečnosť

Hviezda s jasným výkonom.

Výsledky


Hviezda s jasným výkonom
Hviezda s jasným výkonom