Vysoká úroda semien a obsah oleja

TuYV rezistencia, nepukavosť šešúľDUPLOH je novoregistrovaný moderný hybrid , ktorý v sebe má kompletnú paletu rezistencií. Samozrejmosťou je TuYV rezistencia. RLM7 rezistencia na Phomu a jedna z najlepších rezistencií na pukanie šešúľ (pod-shatter).

DUPLOH patrí k stredne skorým až stredne neskorým hybridom, ktorý má mimoriadny vývoj pred zimou, počas regstrácie hodnotený ako najlepší. Je teda vhodný pre neskorší termín sejby. Má výborný zdravotný stav a vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu. Ide o hybrid, ktorému sa podobne ako pri hybridoch DARIOT a DARLING darí výborne aj v teplých a suchých podmienkach.
Moderný hybrid, ktorý sa veľmi dobre vyrovná rôznym stresovým podmienkam, aké tu boli aj posledné roky.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

jedinečnosť

Mimoriadna vitalita rastu na jeseň.

 

Názory


Výsledky


DUPLO  boduje aj v nestabilnom roku
DUPLO boduje aj v nestabilnom roku
DUPLO stabilne nadpriemerný
DUPLO stabilne nadpriemerný