Vysoká úroda semien a obsah oleja

TuYV rezistencia, nepukavosť šešúľDUPLOH je novoregistrovaný moderný hybrid , ktorý v sebe má kompletnú paletu rezistencií. Samozrejmosťou je TuYV rezistencia. RLM7 rezistencia na Phomu a jedna z najlepších rezistencií na pukanie šešúľ (pod-shatter).

DUPLOH patrí k stredne skorým až stredne neskorým hybridom, ktorý má mimoriadny vývoj pred zimou, počas regstrácie hodnotený ako najlepší. Je teda vhodný pre neskorší termín sejby. Má výborný zdravotný stav a vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu. Ide o hybrid, ktorému sa podobne ako pri hybridoch DARIOT a DARLING darí výborne aj v teplých a suchých podmienkach.
Moderný hybrid, ktorý sa veľmi dobre vyrovná rôznym stresovým podmienkam, aké tu boli aj posledné roky.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Extenzívne/Low-Input systém

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

jedinečnosť

Mimoriadna vitalita rastu na jeseň.

 

Názory


Výsledky


DUPLO  boduje aj v nestabilnom roku
DUPLO boduje aj v nestabilnom roku
DUPLO stabilne nadpriemerný
DUPLO stabilne nadpriemerný