Novoregistrovaný hybrid na Slovensku
Rezistencia TuYV a RLM7
Odolnosť na Sclerotíniu a Verticílium
JANOSH - Nová úroveň zdravotného stavu

Zdravý hybrid pre všetky polia
Nový moderný hybrid s registráciou na Slovensku, spĺňajúci všetky agronomické
vlastnosti, ktoré má mať nová genetika repky ozimnej. Janosh je stredne skorým až stredne neskorým hybridom. Veľmi rýchly počiatočný vývoj umožňuje
stredne neskorý termín sejby. Na jeseň disponuje veľkým množstvom biomasy
a dobrým zakorenením. Janosh je stredne vysokým hybridom (170 cm) s vynikajúcou
odolnosťou voči poliehaniu. Stredne neskoré až neskoré kvitnutie znižuje riziko zníženia úrody jarným mrazom.
Vysoká úroda v lokalitách s nižšou dostupnosťou dusíka.
Pokročilá genetika RAPOOL zabezpečuje efektívne využívanie dusíka, tým pádom
lepšie hospodárenie so živinami pred a po zime, čím sa znižuje stres, ktorý
je vytváraný na rastliny. Tieto faktory majú veľmi dobrý vplyv na kvitnutie a vytváranie
zrna v šešuliach.
Bezproblémový zdravotný stav
Janosh je rezistentný voči Phome a žltej mozaike (gén RLM7 a TyUV) silnou
stránkou hybridu je výbornou odolnosťou voči neskôr prichádzajúcim chorobám
Sclerotínia a Verticílium.
Vysoké úrody v náročných podmienkach
Stabilne dosahuje výborné úrody s vysokým obsahom oleja. Janosh v rámci
štátnych odrodových skúšok dosiahol vynikajúcu úrodu semien vo Viglaši so 118,8% (7,79 t/ha) na priemer pokusu v roku 2022 a v lokalite Haniská so 115,8% na priemer pokusu v roku 2022.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

jedinečnosť

Názory


Produktový manažér - Rene Brand

Výsledky


janosh%20vysledky%20.jpg
janosh%20vysledky%20.jpg