Moderný hybrid s TuYV rezistencoiou
Vynikajúci zdravotný stav, fómová rezistencia
Vysoký obsah oleja
Plastický hybrid vhodný do všetkých podmienok
Nepukavosť šešúľ
MANHATTAN  - „TADY SE TOČÍ VELKÝ PRACHY“

MANHATTAN nieje len jedna z najväčších búrz cenných papierov na svete. 
MANHATTAN je predovšetkým nový člen modernej genetiky Rapool kombinujúcim vysoký výnos semien s vysokou olejnatosťou.
Plastický hybrid pre každého MANHATTAN je stredne skorým až stredne neskorým hybridom, tvoriacim stredne
vysoké až vysoké rastliny (150 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu.
Dlhšie obdobie kvitnutia dané stredne skorým začiatkom a poloneskorým koncom zaisťuje dostatočnú tvorbu výnosu aj v suchých vegetačných ročníkoch
a oblastiach tradične postihovaných prísuškami. Hybrid má vynikajúci zdravotný stav podporený rezistenciou voči fómovému černaniu stonky RLM7 a rezistencia
proti vírusu žltačky okrúhlice TuYV.
Spoľahlivý hybrid v suchom období.Hybrid vyniká vysokou plasticitou a nemá nárok na pestovateľskú oblasť. Je preto
vhodný do každej výrobnej oblasti SR vrátane najsuchších regiónov. Vyznačuje sa rýchlym štartom pri vzchádzaní a veľmi dobrým nárastom biomasy vedúcim k špičkovej zimuvzdornosti, čo umožňuje taktiež poloneskorý výsev. Veľmi dobrú výnosovú istotu zabezpečuje odolnosť voči pukaniu šešúľ, odolnosť voči poliehaniu a prešľachtenie.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

Skúsenosti z praxe


Výsledky


MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg