Plastický hybrid s vynikajúcim vývojom pred zimou
Vhodný aj pre neskorý termín sejby
Rezistencia na TuYV
TEMPO - Maximálne nasadenie

TuYV rezistencia, rýchly štartTEMPOH je na Slovensku novoregistrovaný TuYV rezistentný hybrid. Je to stredne neskorý hybrid so stredne neskorým začiatkom kvitnutia stredne vysokého typu s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Vhodný pre stredne neskoré až neskoré termíny sejby.

TEMPOH má veľmi dobrú odolnosť voči vyzimovaniu a vyrovnaný zdravotný stav. Dobrú odolnosť voči Phome. Rovnomernosť dozrievania je veľmi dobrá. Obsah oleja je stredne vysoký až vyšší.

TEMPOH je vhodný do všetkých oblastí pestovania. Vyhovuje mu predovšetkým intenzívny spôsob pestovania repky. Avšak veľmi dobre reaguje aj na nižšiu intenzitu hnojenia.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

Názory


Ing. Jarmila Petrovičová, manažérka predaja osív ACHP Levice

Výsledky


TEMPOH - najlepší hybrid  v základnej technológii
TEMPOH - najlepší hybrid v základnej technológii
SP SPZO B
SP SPZO B