Nový úrodový potenciál
Vysoká plasticita
Mimoriadna úrodová stabilita
Rezistencia na TuYV
TEMPTATION - Pokušenie vysokých úrod

Temptation, rezistencia, rýchly štart a vysoká úrodaTEMPTATIONH je stredne skorý hybrid tvoriaci stredne vysoké rastliny (160 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu (7,7). Vitalita a rýchly dynamický vývoj mladých rastlín hybridu umožňuje lepšie odolávať tlaku škodcov na jeseň. Má strednú dobu kvitnutia, strednú dobu zrelosti s rýchlym nalievaním semien v šešuliach a rýchle znižovanie vlhkosti. Nová úrodová úroveň hybridu TEMPTATIONH má svoje pevné základy v geneticky podmienenej rezistenci voči TuYV.

Do nížin aj do hôr, do piesku aj do štrkových pôd

TEMPTATIONH vyniká vysokou plasticitou a nemá vyhranené nároky na oblasť pestovania. Je preto vhodný do všetkých výrobných oblastí v SR. Veľmi rýchly počiatočný vývoj rastlín na jeseň a vynikajúca zimuvzdornosť umožňuje výsevy v stredne neskorých termínoch. Hybrid veľmi dobre reaguje prírastkom úrody pri intenzívnom spôsobe pestovania.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Extenzívne/Low-Input systém

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

jedinečnosť

Plastický hybrid pre rozdielne pôdno-klimatické podmienky pestovania. Odolný voči TuYV.

Videos


Z 1 ha repky získate: 600kg humusu, 20t biomasy, 24 hl mlieka, 100kg medu, 1035 chleba,1600l oleja
Vážení pestovatelia, vydajte sa spolu s nami objaviť našu najpredávanejšiu repku TEMPTATION. Náš obchodný zástupca Ing. Roman Randziak a agronóm Kristian Randár nám predstavia ako sa starať o repky, aby boli zdravé a vaše úrody boli špičkové. Lebo kto chce zarábať TEMPTATION by mal siať.Názory


Výsledky


Temptation - úroda oleja ÚKZÚZ SDO 2019/20
Temptation - úroda oleja ÚKZÚZ SDO 2019/20
Úrodový kráľ Českej republiky
Úrodový kráľ Českej republiky
Výsledky úrod - žatva 2022
Výsledky úrod - žatva 2022
Priemer 2 - ročných výsledkov na SPZO podnikoch na SR
Priemer 2 - ročných výsledkov na SPZO podnikoch na SR
Leaflet TEMPTATION 2023
Leaflet TEMPTATION 2023
TEMPTATIONH - úradujúci majster žní 2019 a 2020!
TEMPTATIONH - úradujúci majster žní 2019 a 2020!
Stabilne vysoké úrody naprieč celým Slovenskom
Stabilne vysoké úrody naprieč celým Slovenskom
Úroda semien a oleja
Úroda semien a oleja
TEMPTATIONH - víťazí voľba odrody nad technológiou
TEMPTATIONH - víťazí voľba odrody nad technológiou