Rapsradar

EL NINO – se vrací…?

Oteplování El Nino může způsobit v následujících měsících, po třech po sobě jdoucích letech, další zesílení projevu  La Nina tím, že bude ovlivňovat teploty a srážky v různých částech světa, podle nových údajů Update from the World Meteorological Organization (WMO).

V takovém případě se mohou projevit potenciální důsledky: oblasti v severní části USA a Kanady budou sušší a teplejší než obvykle, neboť bude více teplo, sucho a požárů v Austrálii, v severní Evropě zimy budou sušší a chladnější.Source: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-update-el-ni%C3%B1o-may-return, 23.03.2023
Exportní příležitost pro řepku

V roce 2022 Uruquajští zemědělci zvýšili průkazně výměru řepky na 345 000 ha tím, že využili možnosti příznivého termínu setí, růstových podmínek a výhodných cen, které byly podporovány zvláště možností vývozu Anglie.

Údaje z národního celního ředitelství uvedly, že zahraniční prodeje řepky dosáhly 255 000 tun v období 21. listopadu 2021 – 21. října 2022.  Údaje naznačují zásadní zvýšení o 93 % ve srovnání s 117 000 tun exportovanými v předcházejícím roce.Source: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/anuario-opypa-2022/analisis-sectorial-cadenas-productivas/colza, 23.03.2023
Austrálie
Austrálie
Historický rekord v produkci kanoly

Rekordní zimní produkce v Austrálii-2023

Zimní produkce řepky  v Austrálii je odhadována na nový rekord 67,3 miliony tun v roce 2022-23 překonávající předchozí roční rekord o další 4 miliony tun.

To představuje opravu směrem nahoru o 8,4% ve srovnání s prosincem 2022 uvedeným v Australské statistické zprávě. Produkce pšenice dosáhla 39,2 milionů tun a kanoly 8,3 miliony tun, což jsou nově dosažené rekordy, přičemž se očekává třetí největší produkce ječmene.Source: https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-crop-report/overview, 23.03.2023
Německo
Německo
Zvýšený import do EU o 45 %

Importy řepky do EU 27 průkazně překonaly dřívější úrovně – i když byly vyšší výnosy v rámci EU v minulém roce. 4,6 milionů tun bylo importováno z nečlenských zemí v období červenec – únor, o 45 % více než v roce předcházejícím. Kromě nadměrné nabídky EU řepky, dostupnost a ceny na globálním trhu jsou hlavním zdrojem velkých dovozních objemů.Source: UFOP : Chart of the Week, 23.03.2023
Kanada
Kanada
Výhled kanoly – zvýšení plochy pěstování v příští sezóně

Pro sezónu 2022/23 Kanada osela 8,7 milionů ha kanolou a sklidila 8,8 mil. ha, přičemž výnosy se vrátily k normálu 2,11 t/ha po předcházejícím ročníku, který byl ovlivněn suchem.

Pro období 2023/24 se předpokládá mírný nárůst plochy na úroveň 8,8 mil. ha, což je projev atraktivních cen a podobně atraktivními cenami alternativních plodin jako pšenice a hrách. Předpověď produkce je na úrovni  18,5 mil tun, za předpokladu normálního nárůstu plochy pěstování a výnosových trendů. Dále se předpokládají normální podmínky pro pěstování v následujícím ročníku.Source: https://agriculture.canada.ca/en/canadas-agriculture-sectors/crops/reports-and-statistics-data-canadian-principal-field-crops, 23.03.2023
Austrálie
Austrálie
Dvojí možnost použití řepky – nový způsob pěstování řepky olejné?

Dvě možnosti využití kanoly jsou testovány v Austrálii již několik let, by se zjistilo, zda spásání ovcemi může mít pozitivní vliv na snížení napadení řepky chorobami a škůdci. Překvapivě vliv spásání byl na výnos kanoly minimální. Zvláště v oblastech s vysokými a středními srážkami, dvě možnosti použití řepky měly vynikající vliv na snížení zaplevelení a přerušení napadení chorobami. Na druhé straně,  i v oblastech s nízkou úrovní srážek, může mít spásání pozitivní vliv na snížení rizika nižších výnosů řepky. Tento systém může nabídnout možnost zimního krmiva pro ovce a rovněž výnos semene.Source: https://www.yen.adas.co.uk/news/oilseed-yen-establishment-beauty-contest, 21.03.2023