Dvojí možnost použití řepky – nový způsob pěstování řepky olejné?

Dvě možnosti využití kanoly jsou testovány v Austrálii již několik let, by se zjistilo, zda spásání ovcemi může mít pozitivní vliv na snížení napadení řepky chorobami a škůdci. Překvapivě vliv spásání byl na výnos kanoly minimální. Zvláště v oblastech s vysokými a středními srážkami, dvě možnosti použití řepky měly vynikající vliv na snížení zaplevelení a přerušení napadení chorobami. Na druhé straně,  i v oblastech s nízkou úrovní srážek, může mít spásání pozitivní vliv na snížení rizika nižších výnosů řepky. Tento systém může nabídnout možnost zimního krmiva pro ovce a rovněž výnos semene.