Exportní příležitost pro řepku

V roce 2022 Uruquajští zemědělci zvýšili průkazně výměru řepky na 345 000 ha tím, že využili možnosti příznivého termínu setí, růstových podmínek a výhodných cen, které byly podporovány zvláště možností vývozu Anglie.

Údaje z národního celního ředitelství uvedly, že zahraniční prodeje řepky dosáhly 255 000 tun v období 21. listopadu 2021 – 21. října 2022.  Údaje naznačují zásadní zvýšení o 93 % ve srovnání s 117 000 tun exportovanými v předcházejícím roce.