Výhled kanoly – zvýšení plochy pěstování v příští sezóně

Pro sezónu 2022/23 Kanada osela 8,7 milionů ha kanolou a sklidila 8,8 mil. ha, přičemž výnosy se vrátily k normálu 2,11 t/ha po předcházejícím ročníku, který byl ovlivněn suchem.

Pro období 2023/24 se předpokládá mírný nárůst plochy na úroveň 8,8 mil. ha, což je projev atraktivních cen a podobně atraktivními cenami alternativních plodin jako pšenice a hrách. Předpověď produkce je na úrovni  18,5 mil tun, za předpokladu normálního nárůstu plochy pěstování a výnosových trendů. Dále se předpokládají normální podmínky pro pěstování v následujícím ročníku.