Zvýšený import do EU o 45 %

Importy řepky do EU 27 průkazně překonaly dřívější úrovně – i když byly vyšší výnosy v rámci EU v minulém roce. 4,6 milionů tun bylo importováno z nečlenských zemí v období červenec – únor, o 45 % více než v roce předcházejícím. Kromě nadměrné nabídky EU řepky, dostupnost a ceny na globálním trhu jsou hlavním zdrojem velkých dovozních objemů.