PNN hybrid s vysokou adaptabilitou
DARIOT - Expert do sucha

Phoma rezistencia, nepukovosť šešúľDARIOTH – PNN (postneonikotinoidný) hybrid je produktom nového šľachtenia a selekcie na špecifické znaky – rýchlejší štart, efektívnejšiu fotosyntézu a využitie dusíka, optimálnu tvorbu šešúľ a mimoriadnu úrodovú stabilitu.

DARIOTH zaujme robustným habitom produkujúcim optimálny počet šešúľ na rastlinu aj v horších pestovateľských podmienkach.
Kľúčovou vlastnosťou je znížená apikálna dominancia, ktorá oproti štandardnému rastu translokuje viac energie a živín do kvitnutia a tvorby šešúľ. Hybrid je mimoriadne vhodný do južných pestovateľskych regiónov repky olejky.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Extenzívne/Low-Input systém

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

jedinečnosť

Gen RLM 7 je rezistencia voči fenoménu čerňania stonky, PPN hybrid s geneticky prešľachtenou efektívnejšou fotosyntézou a využitím dusíka.

Skúsenosti z praxe


Výsledky


Úrody z praxe
Úrody z praxe