Moderný hybrid s TuYV rezistencoiou
Vynikajúci zdravotný stav, fómová rezistencia
Vysoký obsah oleja
Plastický hybrid vhodný do všetkých podmienok
Nepukavosť šešúľ
MANHATTAN  - „TADY SE TOČÍ VELKÝ PRACHY“

MANHATTAN nieje len jedna z najväčších búrz cenných papierov na svete. 
MANHATTAN je predovšetkým nový člen modernej genetiky Rapool kombinujúcim vysoký výnos semien s vysokou olejnatosťou.
Plastický hybrid pre každého MANHATTAN je stredne skorým až stredne neskorým hybridom, tvoriacim stredne
vysoké až vysoké rastliny (150 cm) s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu.
Dlhšie obdobie kvitnutia dané stredne skorým začiatkom a poloneskorým koncom zaisťuje dostatočnú tvorbu výnosu aj v suchých vegetačných ročníkoch
a oblastiach tradične postihovaných prísuškami. Hybrid má vynikajúci zdravotný stav podporený rezistenciou voči fómovému černaniu stonky RLM7 a rezistencia
proti vírusu žltačky okrúhlice TuYV.
Spoľahlivý hybrid v suchom období.Hybrid vyniká vysokou plasticitou a nemá nárok na pestovateľskú oblasť. Je preto
vhodný do každej výrobnej oblasti SR vrátane najsuchších regiónov. Vyznačuje sa rýchlym štartom pri vzchádzaní a veľmi dobrým nárastom biomasy vedúcim k špičkovej zimuvzdornosti, čo umožňuje taktiež poloneskorý výsev. Veľmi dobrú výnosovú istotu zabezpečuje odolnosť voči pukaniu šešúľ, odolnosť voči poliehaniu a prešľachtenie.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

nízky
vysoký

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

nízky
vysoký

Zdravotný stav

nízky
vysoký

Odolnosť vočí prísuškom

nízky
vysoký

Regeneračná schopnosť

nízky
vysoký

Rajonizácia

Ľahké pôdy

nízky
vysoký

Stredné pôdy

nízky
vysoký

Ťažké pôdy

nízky
vysoký

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

nízky
vysoký

Neskorý termín sejby

nízky
vysoký

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

nízky
vysoký

Intezívne pestovanie

nízky
vysoký

Extenzívne/Low-Input systém

nízky
vysoký

Skorá žatva

nízky
vysoký

Neskorá žatva

nízky
vysoký

Rovnomernosť dozrievania

nízky
vysoký

Skúsenosti z praxe


Výsledky


MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY1%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg
MANHATTAN%20VYSLEDKY%20.jpg