Plastický hybrid s vynikajúcim vývojom pred zimou
Vhodný aj pre neskorý termín sejby
Rezistencia na TuYV
TEMPO - Maximálne nasadenie

TuYV rezistencia, rýchly štartTEMPOH je na Slovensku novoregistrovaný TuYV rezistentný hybrid. Je to stredne neskorý hybrid so stredne neskorým začiatkom kvitnutia stredne vysokého typu s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Vhodný pre stredne neskoré až neskoré termíny sejby.

TEMPOH má veľmi dobrú odolnosť voči vyzimovaniu a vyrovnaný zdravotný stav. Dobrú odolnosť voči Phome. Rovnomernosť dozrievania je veľmi dobrá. Obsah oleja je stredne vysoký až vyšší.

TEMPOH je vhodný do všetkých oblastí pestovania. Vyhovuje mu predovšetkým intenzívny spôsob pestovania repky. Avšak veľmi dobre reaguje aj na nižšiu intenzitu hnojenia.

Charakteristika

Charakteristika

Obsah oleja

Нuско
Вuсоко

Úrodová stabilita

Odolnosť voči poliehaniu

Нuско
Вuсоко

Zdravotný stav

Нuско
Вuсоко

Odolnosť vočí prísuškom

Нuско
Вuсоко

Regeneračná schopnosť

Нuско
Вuсоко

Rajonizácia

Ľahké pôdy

Нuско
Вuсоко

Stredné pôdy

Нuско
Вuсоко

Ťažké pôdy

Нuско
Вuсоко

AGROTECHNIKA - vedenie porastu

Skorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Neskorý termín sejby

Нuско
Вuсоко

Minimalizácia/pôdoochranné technológie

Нuско
Вuсоко

Intezívne pestovanie

Нuско
Вuсоко

Skorá žatva

Нuско
Вuсоко

Neskorá žatva

Нuско
Вuсоко

Rovnomernosť dozrievania

Нuско
Вuсоко

Názory


Ing. Jarmila Petrovičová, manažérka predaja osív ACHP Levice

Výsledky


TEMPOH - najlepší hybrid  v základnej technológii
TEMPOH - najlepší hybrid v základnej technológii
SP SPZO B
SP SPZO B